Ventilation

Visste du att 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi? Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar. Vi vill gärna hjäpa dig att få en bättre luftning i ditt hem eller din lokal. Vi både levererar samt instalerar all venteltion efter era önskemål, såväl i hemmet som på det nya hotellet som ska byggas.

"Vi värnar om miljön i det stora såväl som i det lilla."
- Patrik Bergström VD

Några av våra kunder

Jämtkraft
Diös

Härjedalens kommun
Östersunds kommun
Strömsunds kommun
Krokoms kommun

Kontakta oss

Kontakt detaljer

Tel: 063-21271

Mail: info@varmekyl.se